نظرات کارشناسان درباره خودروی اکتیون اسپرت


  1-شکل ظاهری خودور  
 2-امکانات و آپشن های خودرو  
 3-راحتی و نوع سواری خودرو  
 4-قیمت خودرو  
 5-خرید و فروش صفر و کارکرده  
 6-خدمات پس از فروش خودرو  
 7-شرکت فروشنده خودرو(عمل به تعهدات-نوع برخورد با مشتری...)
   
نام کارشناس

امین علی اکبرزاده
خودروی اکتیون اسپرت یک خودروی پیک آپ لوکس محسوب می شود که هم می توان به عنوان یک خودروی کار و هم یک خودروی suv استفاده کرد.
باید منتظر بود تا ببینیم شرکت رامک خودرو با چه آپشن هایی این خودرو را در ایران ارائه می کند.  
1- ده سال کارشناس فروش خودرو
2- سه سال نماینده شرکت رامک خودرو
3- مدیر نمایشگاه پیروز
 
  1-شکل ظاهری خودور  
 2-امکانات و آپشن های خودرو
 3-راحتی و نوع سواری خودرو
 4-قیمت خودرو
 5-خرید و فروش صفر و کارکرده
 6-خدمات پس از فروش خودرو
 7-شرکت فروشنده خودرو(عمل به تعهدات-نوع برخورد با مشتری...)
   
نام کارشناس
----------
    
 خلاصه رزومه