نظرات کاربران درباره خودروی چیرمن

با کلیک بر روی ستاره ها به هر یک از موارد ذیل امتیاز دهید.  
1- شکل ظاهری خودرو 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 79% (15 نظر)
2- امکانات و آپشن های خودرو 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 78% (15 نظر)
3- راحتی و نوع سواری خودرو 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 75% (13 نظر)
4- قیمت خودرو 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 78% (14 نظر)
5- خرید و فروش صفر و کارکرده 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 65% (10 نظر)
6- خدمات پس از فروش خودرو 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 60% (11 نظر)
7- شرکت فروشنده خودرو  (عمل به تعهدات -نوع برخورد با مشتری و...) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 65% (8 نظر)