نظرات کاربران درباره خودروی چیرمن

با کلیک بر روی ستاره ها به هر یک از موارد ذیل امتیاز دهید.  
1- شکل ظاهری خودرو 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 76% (16 نظر)
2- امکانات و آپشن های خودرو 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 75% (17 نظر)
3- راحتی و نوع سواری خودرو 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 71% (14 نظر)
4- قیمت خودرو 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 73% (15 نظر)
5- خرید و فروش صفر و کارکرده 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 65% (10 نظر)
6- خدمات پس از فروش خودرو 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 56% (12 نظر)
7- شرکت فروشنده خودرو  (عمل به تعهدات -نوع برخورد با مشتری و...) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 65% (8 نظر)