ورود ثبت نمودن

لطفا برای ورود به حساب خود را

نام کاربری
رمز عبور *
ذخیره

ایجاد یک حساب کاربری

مواردی که با ستاره (*) اجباری هستند.
نام
نام کاربری
رمز عبور *
نگارش دوباره رمز ورود *
ایمیل *
نگارش دوباره ایمیل *
کد امنیتی *

فیلم های آموزشی رامک یدک

عملکرد کلید های موجود بر روی در سمت راننده


محل درج شماره شاسی تیوولی
زمان سرویس های دوره ای خودروهای سانگ یانگ

علت ترک خوردن شیشه خودروها در زمستان

بررسی خودرو در مواقع ضروری

صدای دسته دنده

ضد یخ

عدم استفاده از مکمل ها

اهرم برف پاک کن

لاستیک تیوولی و توضیحاتی در خصوص آن

بال صندوق عقب

نحوه تعویض باتری ریموت

لزوم انجام سرویس های ادواری

آموزش های خودروی تیوولی - دنده عقبآموزش های خودروی تیوولی - تغییر دنده در حالت حرکتآموزش کاربرد آموزش دکمه وینتر- پاور تیوولیآموزش های خودروی تیوولی - سیستم صوتی تیوولی


آموزش های خودروی تیوولی - دکمه تغییر عملکرد گیربگس

آموزش های خودروی تیوولی - سرویس ادورایآموزش های خودروی تیوولی - سیستمESPآموزش های خودروی تیوولی - آلارم سنسور جلوآموزش های خودروی تیوولی -لاستیک تیوولی


آموزش های خودروی تیوولی - گارانتی شرایط و ضوابطآموزش های خودروی تیوولی - محل شارژ

آموزش های خودروی تیوولی - سیستم صوتی تیوولی
آینه وسط تیوولی


آموزش های خودروی تیوولی چگونگی محاسبه دقیق مصرف بنزین


عملکرد دکمه های کولر خودروی تیوولی


اولین سایت قطعات و خدمات سانگ یانگ کره جنوبی


آموزش چگونگی عملکرد سیستم گرمکن صندلی های خودروی تیوولی


آموزش تصویری عملکرد دکمه شیفت lock تیوولی


آموزش وضعیت مناسب دنده برای روشن کردن خودروی تیوولی


آموزش تصویری شرایط مناسب دنده برای خاموش کردن تیوولی


آموزش های کوتاه خودروی تیوولی - این قسمت keyless